Colofon maart 2017

Het Hart van de Stad Jaargang 1 / No. 1 / Maart 2017

Oplage 10.000 exemplaren

Opgericht december 2016

Hoofdredacteur Dionijs de Hoog

Redactie en advertenties – info@hhvds.nl / 020-33 43 555

Vormgeving Janno Hahn / Coen Pohl (voorpagina)

Drukwerk Rodi Rotatiedruk / Diemen

www.hhvds.nl

Verspreidingsgebied (de IJ-dijken en de Amsteldijken) Nieuwmarkt, Zeedijk, Warmoesstraat, Nieuwendijk, Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk en Haarlemmerplein.

Afhaalpunten – Krantenzuilen en hotellobby’s. AH Nieuwmarkt en Dirk Warmoesstraat.

Aan dit nummer werkten mee Clarissa van Deventer, Thomas von der Dunk, Janno Hahn, Piet Hermans, Dionijs de Hoog, Patricia Jacob, Sarah Milo, Martijn Oostra, Benjamin Roberts, Simon Trommel en Sophie Verschoor.

Deze krant is gedrukt op papier gemaakt van gerecycled materiaal.