Inhoud Maart 2017

 

INHOUD

Nieuwendijk

Bewoners & Bezoekers

5 Warmoesstraat

De Geschiedenis van onze Straat

6  Nieuwe Uilenburgerstraat

De Ondernemer / MacBike

7  Zeedijk

Het Gebouw / He Hua Tempel

10  Warmoesstraat

Eten & Drinken / Metropolitan

11  Haarlemmerdijk

Mode / De Mof

11  Haarlemmerstraat

Mode / Nukuhiva

13  Geldersekade

Bakkie met je Buur / Café Stevens

14  Koningsstraat

Media / Stripwinkel Lambiek

15  Haarlemmerplein

Kunst / Inclusiedans

17  Haarlemmerstraat

heisa! In de Posthoornkerk


In Het Hart van de Stad laten we u de mooiste buurten van de binnenstad zien. We beginnen met de meest logische plek, namelijk daar waar Amsterdam is begonnen. In deze krant gaan we daarom in op de buurten waar de oudste straten van Amsterdam lopen – de Amsteldijken en de IJdijken. De dijken aan de Amstel zijn de Nieuwendijk en de Warmoesstraat. De dijken aan het IJ, volgen aan de westzijde vanaf het Haarlemmerplein de lijn Haarlemmerdijk en de Haarlemmerstraat. Aan de oostzijde loopt de IJdijk over wat nu de Zeedijk is en via de Nieuwmarkt over de Sint Antoniesbreestraat en de Jodenbreestraat.


Dat zijn dan meteen de straten die de aandacht krijgen. De rode pointers op de kaart hieronder geven aan op welke pagina’s u de verhalen vindt over de straten in uw buurt. Die verhalen gaan over de geschiedenis van Amsterdam, over de oude Amsterdammers en over wat Amsterdam tot Amsterdam heeft gemaakt, maar ze gaan ook over alle veranderingen, over wat Amsterdam wordt, over de ‘nieuwe Amsterdammers’ en over de toekomst – en zijn bedoeld voor alle stadsgebruikers, van toeristen en mensen die hier werken tot ondernemers en bewoners. Aan iedereen die in de stad komt, willen we laten zien waar –ie mee te maken heeft en hoe mooi die stad en z’n geschiedenis eigenlijk zijn. Dat dan weer in de hoop dat bekend ook bemind maakt en je met iets dat je liefhebt voorzichtig en verantwoordelijk omgaat. Trouwens: alleen als je snapt wat er om je heen gebeurt, kun je nadenken over hoe je een stad die sterk verandert, toch leefbaar te houden.

Journalist Tijs van den Boomen heeft nog eens de aandacht gevestigd op de buurten in de binnenstad, zoals de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek die onderscheidt. Op basis van hun onderzoeksgegevens heeft hij die buurten ook nog eens aan de hand van zeven variabelen ingedeeld (zie hiernaast op pagina 2). Zo is hij gekomen tot een indeling in vijf typen buurten: ‘short-stay’, ‘nieuw’, ‘arm’, ‘rijk’ en ‘mix’. Die indeling biedt ook voor ons een goed houvast om de veranderingen in de binnenstad beter te kunnen begrijpen.

Die buurten worden leefbaar gehouden door het samenspel tussen de bewoners, de huizen die ze bewonen en de ondernemers in hun buurt. Tegenwoordig komt daar een belangrijke factor bij: de bezoekers van zo’n buurt. Alleen als iedereen zich een beetje senang voelt, blijft zo’n buurt goed functioneren. Daarbij is van het grootste belang dat iedereen het gevoel heeft dat –ie onderdeel is van de buurt. Wij hebben onze kennis èn onze passie ingezet en zijn op zoek gegaan naar die onderdelen en gebeurtenissen in onze buurten en straten die ons definiëren.

Voorbeelden te over! Dat is wat u vanaf de volgende bladzijde staat te wachten – wij hopen dat u veel plezier beleeft aan de mooiste binnenstad die d’r is!