Expositie René Louman

EXPOSITIE – RENÉ LOUMAN

 

4 juli – 11 augustus 2017

René Louman fotografeert al zo’n 20 jaar alles wat hij tegenkomt en hem boeit. Omdat hij in Amsterdam woont zijn daar de meeste foto’s van, maar ook elders gaat altijd de camera mee. Hij is fotogek. Zijn website heet dan ook: DAGBOEK VAN EEN FOTOGEK, en zo heet ook de tentoonstelling die hij in de Amstelkerk gaat houden.

Amsterdam, waartoe deze tentoonstelling zich beperkt, blijft steeds verrassen, maar uit de veelheid van onderwerpen kwamen toch een aantal thema’s bovendrijven. Op de eerste plaats natuurlijk de mensen. Toen René in 1999 op een druk punt in de binnenstad kwam wonen is hij die meteen van daaruit gaan fotograferen, resulterend in diverse tentoonstellingen o.a. in het Pintohuis. Maar ook b.v. de werkers van de Noord-Zuidlijn, indertijd te zien in boekhandel Scheltema.

 

Een ander belangrijk thema zijn spiegelingen. In het begin vooral in regenplassen, wat niemand toen nog deed. Dat viel zo op dat er in 1999 in het Parool een stukje met foto werd geplaatst, later ook in Ons Amsterdam. Ook daarvan kwamen diverse tentoonstellingen. En hij stond ermee op de zondagse kunstmarkt op het Spui.

 

Zijn belangrijkste project voerde hij uit in verzorgingstehuis Flesseman. Daar fotografeerde hij de bewoners om ze vervolgens in twee oude foto’s van toen ze nog jong waren te monteren. Hij wilde aan bewoners zelf en aan verzorgers laten zien dat ze niet altijd krakkemikkig waren en zo ook niet benaderd moesten worden: alle fases horen bij de totale mens. Foto’s ervan stonden in de Volkskrant, het Parool en Trouw en er kwam een fotoboek van: HEDEN EN VERLEDEN, ALTIJD NU, door toenmalig burgemeester Job Cohen aan de bewoonster die op de cover stond uitgereikt.

 

De tentoonstelling bestaat o.a. uit deze onderdelen en toont oud en nieuw werk.

 

De expositie is gratis te bezichtigen op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

 

INFORMATIE

 

Plaats    Amstelkerk

Tijd        09:00 uur

Toegang              gratis

Website              www.dagboekvaneenfotogek.nl/