Herin-richting Amstel

Om de zoveel tijd veranderen onze straten ingrijpend. Dat heeft te maken met gewijzigde bezoekersstromen of een gewijzigd bestemmingsplan. In het geval van de Amstel hebben klachten over teveel drukte op het gedeelte dat loopt tussen de Munt en de Blauwbrug al geleid tot een aanpassing. Per november 2016 is er een nieuwe situatie waarbij eenrichtingsverkeer vanaf de Blauwbrug richting Munt wordt geleid. De nieuwe situatie heeft zowel bij de bewoners als bij de gemeente geleid tot een verdere wens om dit gedeelte van de Amstel aan te passen.

De gemeente heeft drie profielen in beeld gebracht, waarbij er is nagedacht over de voetgangers, de fietsers en de automobilisten. De fietsers delen de rijbaan met de automobilisten. Voor hen komen er 21 parkeervakken, waar zo’n 360 fietsen geparkeerd kunnen worden. Waar eerder parkeerplekken waren, kan nu worden ge-autodate, geladen en gelost en mogen taxi’s staan. De voetgangers krijgen met name ruimte aan de gevelzijde, waar alleen de terrassen hier en daar voor een uitdaging zorgen. Ook daarover is apart beraadslaagd door de gemeente en in een zogenoemd ‘terrassenplan’ is uitgewerkt wat de gemeente in dat geval wenselijk acht. Ook het straatmeubilair gaat er anders uitzien, er komen nieuwe vuilnisbakken en er komen nieuwe ‘walkasten’ voor de woonboten. Zelfs nieuwe bomen zijn gepland en auto’s, de heilige koeien van de twintigste eeuw… die mogen er alleen nog maar rijden.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.amsterdam.nl/projecten/amstel-herinrichting.

 

 

Het ‘smalle gedeelte’; zo zou de Amstel eruit kunnen gaan zien

…en zo het ‘brede gedeelte’

De breedteprofielen zoals ze door de gemeente zijn opgesteld