Inhoud juli-augustus 2017

4 Nieuwmarkt
Bewoners & Bezoekers
5 Geldersekade
De Ondernemer/ Van der Meulen
6 Kloveniersburgwal
De Geschiedenis van onze Buurt
8 Nieuwmarkt
Het Gebouw / De Waag
10 Peperstraat
Eten & Drinken / Restaurant Greetje
13 Jodenbreestraat
Expositie Rembrandthuis
14 Binnen de Singelgracht
Waar woonde Jan Six?
15 Amstel
Verandering in de Buurt / Herinrichting
16 Onze man op het stadhuis
Raadslid Dennis Boutkan
19 Herengracht
Kunst / Jan Six Fine Art
22 Het Singel
Buurtinitiatief / Stad onder Dak
23 Utrechtsestraat
Mosterd na de maaltijd / Moses

En verder:
18 Mediapagina
20 Jouw Buurt
waarin we uitwerken wat er allemaal in onze
buurten gebeurt
21 Deel je Buurt
Over ruilen en delen in je buurt
23 Puzzel
Win Geert Mak’s De Levens van Jan Six
24 Culturele Agenda
25 Cursusaanbod

Inhoud

In Het Hart van de Stad laten we u de mooiste buurten van de binnenstad zien. In deze krant gaan we in op de buurten waar Rembrandt en een aantal telgen van de familie Six hebben gewoond. Oorspronkelijk waren dat de buurten rond de Nieuwmarkt. Verder wonen en werken de oudste zonen van de familie Six tot op de dag van vandaag aan de Amstel en in het midden van de grachtengordel. Ook kijken we naar ‘Spuistraat Noord’, een buurt die op een onverwachte manier met de Nieuwmarkt is verbonden.

De kaart die u hierboven ziet is opgedeeld in
buurten. Dat hebben we de vorige keer ook
zo gedaan, alleen nu ziet u de ambtelijke
codes zoals de afdeling Onderzoek, Informatie
en Statistiek van de gemeente die gebruikt als
basiseenheden voor onderzoek naar de stad. De A
staat voor de binnenstad; al onze buurten beginnen
dus met een A. De cijfers 01 tot en met 09 staan voor
de buurtcombinaties – daar gaan we een volgende
keer nog op in -, hier zichtbaar gemaakt met een
dikkere lijn en de kleine letters staan tenslotte
voor de buurten zelf. We gaan in op de buurten die
aan bod komen in het boek van Geert Mak, die zo
prachtig de geschiedenis van het oude Amsterdam
dichterbij weet te halen. Typisch voor de identiteit
van Amsterdam zijn het ondernemerschap van Jan
Six en de creativiteit en innovatie van Rembrandt
van Rijn.
Uit de Atlas voor Gemeenten uit 2007 blijkt dat het
voor wat betreft de leefbaarheid bij ons wel goed zit.
Het is dus officieel. Eén van de bepalende factoren
voor het verschijnsel ‘leefbaarheid’ is namelijk
de vraag of er voldoende ‘historische elementen’
aanwezig zijn in een stad. Een andere is de vraag
of er voldoende uitgaansgelegenheden zijn. Als die
elementen aanwezig zijn, dan neemt de leefbaarheid
volgens de atlas zo sterk toe dat ook ‘creatives’
in een buurt komen wonen. Nou – en dan weet je
het wel! Voor een precies begrip moet u die atlas
maar eens lezen, maar ik wil hier volstaan met de
conclusie dat het met de Nieuwmarktbuurt in ieder
geval wel goed zit met die objectieve criteria voor
leefbaarheid! Of –ie leefbaar blijft, als de rest van de
wereld van dichtbij wil zien hoe het zit met historische
elementen en de uitgaansgelegenheden, is
ook een vraag waar we een andere keer op ingaan.
Voor nu ligt het zwaartepunt van onze krant op de
Nieuwmarkt en van daaruit waaieren we uit. Lees
over de buurten die voor Rembrandt en Jan Six
spiksplinternieuw waren en voor ons nu de meeste
‘historische elementen’ bevatten.