Onze man op het stadhuis

Onze man op het stadhuis

Voor iedere editie interviewen wij een Amsterdamse politicus of politica. Allemaal krijgen ze tien vergelijkbare vragen voor hun kiezen. PvdA-gemeenteraadslid Dennis Boutkan bijt de spits af met een interview dat is afgenomen op vrijdag 19 mei 2017:

 1. Beste Dennis, wat zie jij als de drie grootste uitdagingen voor de Amsterdamse binnenstad?

  1. Allereerst is dat betaalbare woonruimte; we moeten ervoor zorgen dat er goeie en betaalbare woonruimte blijft voor Amsterdammers die zich met de stad verbonden voelen. Als die wegtrekken, dan is het hek van de Dam.
  2. Daaraan gekoppeld is voor mij de leefbaarheid in de stad. Heel belangrijk: we lopen op het moment het risico dat we een stad krijgen die, zoals bijvoorbeeld in het hart van Venetië, alleen nog maar als ‘vermaakstad’ functioneert en niet langer als ‘woonstad’. Dat is niet een stad waar ik zou willen wonen. Het unieke van Amsterdam is nou juist de kleinschaligheid in combinatie met verschillende functies – wonen, werken en recreëren. Daar hoort een sterke cultuursector bij, maar waar ik bang voor ben is dat onze stad op termijn dus alleen nog maar gaat dienen voor vermaak.
  3. Ten derde – heel belangrijk – en dat ligt weer in het verlengde van dat laatste punt: fout geld buiten de stad houden! We moeten ondernemers die weinig liefde hebben voor de stad en die weinig liefde hebben voor de consument… buiten de stad zien te houden!

 

 1. Welke stappen zou je dan willen zetten om die leefbaarheid in de stad te waarborgen?

Je moet goed opletten en bijvoorbeeld branchering serieus nemen. De oprukkende monocultuur levert ernstige problemen op – denk maar aan de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk; daar was een situatie van harmonie, maar nu is daar toch ook echt sprake van een ongewenste situatie. We moeten trouwens ook de vakantieverhuur terugdringen – dat kan  ook een ernstige bedreiging worden voor de leefbaarheid.

 

 1. Daar zijn wij het hélemaal mee eens! Dus – denk je dat een volledig verbod op AirBNB een goed idee is? …en is het haalbaar?

Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat in Amsterdam huizen gewoon woonhuizen zijn. Begrijp me niet verkeerd: als PvdA zijn wij niet tegen vakantieverhuur, maar de 60 dagen die nu worden toegestaan… dat is gewoon veel te lang. Dus dat moet je beperken, tot maximaal 30 dagen,  maar we hebben ook gezegd: als je ziet dat dat niet te handhaven is, dan moet je misschien gaan denken aan een volledig verbod. Want vakantieverhuur heeft zó’n ontwrichtend effect op de woningmarkt…  maar of een volledig verbod haalbaar zou zijn, dat denk ik niet met het huidige liberale college.

 

 1. Bestaan er nog ‘echte Amsterdamse’ buurten in de binnenstad?

Nou – de klassieke volksbuurt, waar mensen generaties lang wonen en waar iedereen elkaar kent, die bestaat volgens mij niet meer …maar wat wel bestaat zijn buurten waar bewoners de leefbaarheid als zeer positief ervaren en waar ze elkaar opzoeken.

 

 1. Dienen de bewoners uit die buurten te worden beschermd?

Ja dus – voor het huidige college lag de nadruk aanvankelijk vooral op minder regels en groei, maar wij hebben gezegd: je moet je er ook van bewust zijn dat er grenzen zitten aan groei. Daar kun je tegen optreden met een aantal maatregelen. Denk aan toeristenbelasting, denk aan het invoeren van een hotelstop, aan het beperken van vakantieverhuur, maar zorg er bijvoorbeeld ook voor dat niet iedere toeristenwinkel zich zomaar ergens kan vestigen.

 

 1. Vind je dat de woonfunctie in de binnenstad moet worden verdedigd?

Jazeker. Wat je daarvoor moet doen is sociale huurwoningen realiseren. Je moet ook proberen bij te bouwen èn je moet de uitwassen waar we het over hadden bestrijden. Want elke woning die wordt verhuurd voor vakantieverhuur, daar kun je dus niet in wonen.

 

 1. Geloof je in de effectiviteit van het spreiden van toeristen?

Nee – helemaal niet. Die hele gedachte van spreiding op basis van toeristenbelasting is onzin gebleken. Ik blijf erbij dat iedereen de grachtengordel wil bezoeken – da’s UNESCO werelderfgoed. De prognoses van 25 miljoen bezoekers per jaar is geen aantrekkelijk vooruitzicht en we moeten dus actie ondernemen!

 

 1. Bestaat ‘het tolerante Amsterdam’ nog?

Ja, dat geloof ik wel. Het zit wel echt in ons gedachtengoed en als  het echt onder druk komt te staan, dan wordt het verdedigd. Je ziet wel dat bij bijvoorbeeld de LHBT-gemeenschap dan meteen actief stelling wordt genomen tegen inperking van de vrijheid. Tegelijkertijd zie je dat er in Amsterdam, net zoals in de rest van Nederland, steeds minder ruimte is om anders te zijn.

 

 1. Wat vind je van het ‘StadonderDak’-plan?

Ja – vooral doen! Ik ga ervan uit dat er daar plek is voor iedereen en in dat geval is het goed als buurtbewoners signaleren dat er iets niet goed gaat en paal en perk willen stellen aan een ontwikkeling. Als de buurt zo’n corporatie wil starten dan draai je zo’n ontwikkeling om – da’s mooi.

 

 1. Wat vind je van de driedimensionale stad van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs?

Op zich mooi en ik zie ook wel mogelijkheden op basis waarvan mensen zich nog meer kunnen gaan interesseren voor hun stad. Het zou fantastisch zijn als  mensen zich er hiermee bewuster van worden dat ze zelf deelnemen aan een historische ontwikkeling en ze daardoor meer begrip krijgen voor hun eigen buurt en gemeenschap.

Wil je reageren op het interview met Dennis Boutkan? Dat kan; ga dan naar onze website www.hhvds.nl en klik op het artikel ‘Onze man op het stadhuis’.