Onze man op het stadhuis – Tiers Bakker

 

In iedere editie van Het Hart van de Stad voelen we een Amsterdamse politicus aan de tand. Allemaal krijgen ze tien vragen voor hun kiezen. Deze editie: SP-gemeenteraadslid Tiers Bakker. Wat vindt hij belangrijk voor de stad?

Tekst: Dionijs de Hoog

Beeld: Piet Hermans

Beste Tiers, wat zijn volgens jou de drie grootste uitdagingen voor de Amsterdamse binnenstad?
‘Mij gaat het er allereerst om de huizenmarkt gezond te houden. Ik denk dat het belangrijk is dat gemengde buurten kunnen blijven bestaan in Amsterdam, waar dus niet alleen rijken maar ook mensen met een kleine beurs wonen.
In het verlengde daarvan denk ik dat we moeten inzetten op het terugdringen van het grootkapitaal. Het probleem is dat de stad nu opgekocht wordt door allerlei investeerders. Gelukkig zie je ook een tegenbeweging via de N.V. Zeedijk en de 1012Inc N.V. die nu huizen gaan opkopen om zo zelf uit te kunnen maken wie er in de stad komt wonen. We moeten stoppen met verkopen van sociale woningen, zodat ook mensen met een lager salaris in de stad kunnen wonen.
Ten derde is van belang dat we de stad leefbaar houden door het massatoerisme terug te dringen.’

Welke stappen wil je zetten om de leefbaarheid in de stad te waarborgen?
‘Ik zei het al: we moeten iets doen aan massatoerisme. Want massatoerisme is natuurlijk ook een uitvloeisel van het grootkapitaal. Dat doen we onder andere door ervoor te waken dat toeristenwinkels het straatbeeld gaan bepalen. We sturen op dit moment richting branchering, zodat we niet alleen maar Nutella-winkels overhouden. Het is mooi dat ook partijen als D66 en de VVD nu eindelijk zien dat daar iets aan moet worden gedaan.’

Vind je een volledig verbod op Airbnb wenselijk? En haalbaar?

‘Airbnb is eigenlijk een nieuwe vorm van kapitalisme. Onze SP-wethouder Laurens Ivens is erin geslaagd om met dit bedrijf afspraken te maken. En die hele deeleconomie – eigenlijk een beetje een verkeerde term – hebben we zo in het gareel kunnen krijgen. Dat is een revolutionaire aanpak en het is echt fantastisch dat dat is gelukt. We hebben het ook voor elkaar gekregen dat de boetes op illegale verhuur zo hoog zijn dat mensen het wel uit hun hoofd laten om illegaal te verhuren.

Als het maximum van zestig dagen verhuur per jaar nog te veel blijkt te zijn, dan moet de landelijke wetgeving veranderen. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die het mogelijk maakt te onderzoeken wat er verder nog aan dit probleem kan worden gedaan. Toch hebben wij gepionierd in Amsterdam. En tot nu toe is onze aanpak effectief gebleken.’

Bestaan er nog ‘echte Amsterdamse’ buurten in de binnenstad?
‘Nou, zolang er nog sociale woningbouw is, is de stad voor iedereen. En dan zijn er dus ook nog echte Amsterdammers. Los daarvan kunnen er dan ook kunstenaars, studenten en allochtonen wonen. Zodra dat niet meer het geval is, is de stad gesloten en wordt Amsterdam een compound. Dus het is van belang om veel sociale woningen bij te bouwen en te zorgen dat de stad betaalbaar blijft voor iedereen. Dat is eigenlijk cruciaal.’

Moeten bewoners uit die buurten worden beschermd?
‘Het probleem van bescherming van de volkshuisvesting moet landelijk worden opgelost. Daarbij gaat het met name over de verhuurderheffing. (Verhuurders van meer dan tien huurwoningen moeten een heffing betalen over de WOZ-waarde van de huurwoningen, red.) Die verhuurderheffing moet worden afgeschaft, want die zorgt ervoor dat sociale huurwoningen zo ontzettend duur worden.’


Vind je dat de woonfunctie in de binnenstad moet worden verdedigd?
‘Jazeker, en die woonfunctie is het meest gebaat bij een gevarieerd aanbod. Daarom moet er nog veel meer gebouwd worden. We halen nu al records op hoeveelheid en snelheid in de bouw, maar het kan nog veel beter. Op die manier zorgen we voor een degelijke en uitgebalanceerde bouwmarkt. Daarbij heeft deze coalitie ervoor gezorgd – en dat is een trendbreuk in Nederland – dat in alle nieuw te bouwen buurten een verdeling van 40% sociale woningbouw, 40% woningen voor de middeninkomens en 20% koop moet komen. Kijk maar naar de Sluisbuurt. Dat is werkelijk uniek.’

Geloof je in de effectiviteit van het spreiden van toeristen?
‘Nee, en die discussie is nu wel gevoerd. In het begin werd gezegd dat het een oplossing moest bieden, maar later heeft zo’n beetje iedereen wel ingezien dat het niet werkt. Toeristen willen namelijk bijna altijd óók even naar bijvoorbeeld de Wallen. Toch gaat waarschijnlijk de Passenger Terminal verplaatst worden. Maar een oplossing voor het massatoerisme is dat toch echt niet.’

Onder invloed van al die ontwikkelingen lijkt de atmosfeer in Amsterdam wat te zijn omgeslagen. Heb jij het gevoel dat ‘het tolerante Amsterdam’ nog bestaat?

‘Dat vind ik altijd een beetje een moeilijk begrip, want de vraag is: wie tolereert wie? Wie stelt de regels op voor tolerantie? Dan kom ik toch weer op woningbouw terug: dit college heeft eigenlijk heel ‘soepele’ regels opgesteld, waarmee het de verkoop van sociale huurwoningen heeft beëindigd. Soepele regels, daarmee ben je dus heel erg tolerant ten opzichte van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.’


Kun je op basis daarvan een ideaal Amsterdam schetsen? Naar welk Amsterdam moeten we streven?
Ik wil echt een sociaal Amsterdam: een stad die iedereen mogelijkheden biedt, waar je gezond kunt leven… Amsterdam moet gewoon socialer, dat is echt de oplossing!’

Wat maakt je gelukkig aan Amsterdam?
Het was even wat minder met de diversiteit, maar ik heb het gevoel dat dat nu echt wel weer wat beter gaat. De stad is weer voor ons allemaal. Dat de stad openstaat voor allerlei soorten mensen, zodat je een soort kruisbestuiving krijgt van die verschillende soorten mensen. Dat lijkt nu weer een beetje terug te komen. Daar word ik gelukkig van!’