Stadsarchief: Fietsstad Amsterdam

[Persbericht]

Tentoonstelling Stadsarchief Amsterdam
5 april – 30 juni

Het lijkt of prettig fietsen in Amsterdam altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Maar niets is minder waar. De fiets kwam met de snelle opkomst van de auto in de jaren 60 en 70 lelijk in de verdrukking. Amsterdammers komen in protest en met de komst van de Fietsersbond wordt het pleiten voor veilig fietsen en een leefbare stad gestructureerd. Door een vruchtbare samenwerking tussen gemeente, bewoners, de Fietsersbond en andere actiegroepen heeft de stad weer ruimte gemaakt voor de fiets. Ruim veertig jaar fietsbeleid heeft de stad onherkenbaar veranderd en verbeterd en Amsterdam blijft zich ontwikkelen. De tentoonstelling Fietsstad Amsterdam toont met een groot aantal beelden de uitdagingen, mijlpalen en toekomstplannen die Amsterdam tot voorbeeld hebben gemaakt van duurzame mobiliteit en leefbaarheid voor steden over de hele wereld.

Fietsersbond Amsterdam
De tentoonstelling Fietsstad Amsterdam is gemaakt in samenwerking met de Fietsersbond Amsterdam. De afdeling Amsterdam van de Fietsersbond stond aan de wieg van het fietsbeleid van de stad. Door acties, initiatieven en samenwerking werd de basis gelegd voor de fietsstad van vandaag. De stad koos voor een beleid waarin de fiets een volwaardige plek kreeg. Fietsersbond (afdeling) Amsterdam is al meer dan veertig jaar nauw betrokken bij het realiseren van Fietsstad Amsterdam. Het archief van de bond bevat heel veel materiaal dat samen een uitgebreid beeld geeft van hoe Amsterdam tot fietsstad is gemaakt. Vele nota’s, rapporten, brieven, onderzoeken en actie materiaal van de bond zelf, maar ook een unieke verzameling van stukken van de gemeente en andere partijen over fiets-inclusief beleid -voorzieningen. Het archief van de Fietsersbond wordt opgenomen in het Stadsarchief.

Participatie
Amsterdammers en bezoekers gebruiken de fiets om zich te bewegen door de stad. In de tentoonstelling worden verschillende vragen voorgelegd over het fietsen. De antwoorden worden benut om inzicht te krijgen in de ervaring van de Amsterdamse fietser en zullen worden doorgegeven aan het Programmateam Fiets van de gemeente Amsterdam.

Boek
Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij Bas Lubberhuizen het gelijknamige boek Fietsstad Amsterdam, door Fred Feddes in samenwerking met Marjolein de Lange. Ook in een Engelse editie.